Appin kun Jechoota DR Abiy Ahimed dubbatan gosoota heddu kan qabu yommuu ta’u , akkasumas hayyoota garagaratiin kan dhiyaateedha. (Jecha warra Arabaa) 8) Namni suuta deemu dafee bakka yaade gaha. by OPride Staff. Haasaa Hayyuu Duree ABO, Jaal Dawud Ibasa, Fulbaana 15, 2018 Finfinnee Kabajamoo Bulchinsaa Magalaa Finfinnee Engineer Taakkalee Uumaa Kabajamtoota Qondaalota Mootummaa Federaala Ityophiyaa, Kabajamtoota bakka bu'ootii Bulchiinsaa nannoolee, Kabajamtoota bakka bu'ootii dhaabolee Siyaasaa, Waldayaa Hojjeetootaa. Nageenya addunyaa hegareef Gadaan qoricha. Kanaaf Niqoodimoos hayyuu amantiiti; nama baay'ee barate baay'ee beekesidha. ~SEENAA GOOTICHA~Haaj Adam Saaddoo~hangaan hubadheen isin biraan gahuu barbaada mee gurraaf agarttu keessaanin keessaa seenaa hubadhaa[kan harkatti qabadhe dhufeen garaatti deeffadhekanaa achii waan feetan fiduu dandeessuu jedhe xalayaa iciti ilmaan oromoo dinni qabuuf jennaan liqimsee]goota oromoon qabdu keessa tokko haaj aadam saaddoo turekan diina hanga funyaani dura dhaabbachuun gootumma. Namni hedduun abbaa qabeenyaa Adama General Hospital jaaree saba boonse ta'uu isaatiin irra caalaa beeka. Argannoowwan gurguddoo heddu hayyuu gumaacheedha. Oromoshort stories. 2019 boqachuu isaniitiin miseensota Gumii Waaqeffannaatti gadda daangaa hinqabnetu dhagahame. Mamo Wolde Dagaga was born in the village of Dirre Jille in Ad'a district about 60 Km from Finfinee from his parents Obbo Wolde Dagaga and Aadde Ganame Gobena. SBOn guyyaa itti hundeeffame, Waxabajjii 15, bara 1988 irraa qabee hanga har'aan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu maraa dandamatee gumaacha oláanaa waliin waggaa 25ffaa isaa kabajuuf qophaawaa jira. Tamsaasa kan eegalsisan Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa duudhaa fi aadaa ummata Oromoo afaan biroonis addunyaatti himuun murteessaadha jedhan. Oromiyaan Wal Baraa 129. Jaarmayoti idil addunyaa filannoo daawwachuun beekaman yeroo sana Amerikaa irraa kan deeman International Republican Institute fi National Endowment for Democracy kan jedhaman akka hin daawwanne. Mana uffata Aadaa Oromoo Addunyaa, Addis Ababa, Ethiopia. SAMII LAFA JALAA Kun ajaa'iba Waaqaati jedhe Roobaan gaafa tuullaan yaadaa kan qor-qalbiisaa keessaa akka bokka arfaasaa irratti gadi roobu. 1,477 likes · 13 talking about this. Website n/a ; Platforms Android; Rating. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa afaan Istooniyaatiin qophaaʼe, Badhaasa Hojii Afaanii Waggaa Istooniyaa 2014tiif kaadhimamee ture. Qo'annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Woma taateefuu dorgommii waancaa Afirkaa bara 2015 ta bara dhufuu biyya 16 dabre. Sheek Bakrii Saphaloo- hayyuu fi ogeessa walaloo. Bara hayyuu Borbor Bulee qaamaan argee waa'ee qaroominaa fi beekumsa Oromoo durii irraa dhaga'uuf carraa argadheera. Iccitiwwaan mana kiristiyaana torban karaale amantoonni ishee ittin keennawan fudhatan keessa isaan tokkodha. namni waadaa diigu yoomuun hin ta'u nama nama ta'uuf waadaa eeggachuun dirqama. See what Beekan Guluma (beekang) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. Gama biroon. Morning Star: Dedicated to Oromo Movement in Horn of Africa Garuu inni hayyuu hogbarruu fi teyaateraa malee hayyuu seenaa waan hin turiniif, laalchi isaa kun ganda Habashootaa keessatti dhukkee kaasuu hin dandeenye. Website n/a ; Platforms Android; Rating. Nageenya addunyaa hegareef Gadaan qoricha. Waggaan dhibbaffaa (100ffaa) Ayyaaneffaa Guyyaa Dubartoota Addunyaa, Dubartoota Hawaasa Oromoo Netherlandiin Bitootessa 8 bara 2014 magaalaa Amsterdam Netherlands keessatti kabajamee oole. "Ask five economists and you'll get five different answers - six if one went to Harvard" kan jedhe hayyuu diingadee Ameerikaa nama Edgar Russell Fiedler jedhamuu dha. Free Oromiya! Friday, January 31, 2014 Kun addunyaa irratti kabaajaa ol aanaa isin goonfachiisa. • Lakkoofsi lama lama jedhu jedhu maqaa fardeen jedhu ibsa. The following statement of Urgent Action and Appeal on the case of Mr. Karoora Jechuun Maal Jechuudha. Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan oromoo. Dhugaasaa Bakakkoo , Hayyuu Dure QC-ABO J. Xuriin ykn fafti guddaan osoo homaa hin hojjanne ummata dhaabataniif dagatanii akka ilkaaniin aangoo ciniinanitti gara du’aa ykn boollatti deemuu dha. 10,2012- Mormii biyya Masrii, Abdul Fattaah Al-Siisii erga gara aangootti dhufanii booda yeroo jalqabaatiif gaggeefame kanarratti gaazii imimmaanesssaan dhukaafameera. Hayyuu fedhii dhuunfaa isaatiif jedhee sirnoota/ gita bittaa aangoo biyyattii irratti wal jijjiiraan sobaan hin tumsine!! Yunvarsiittiin Bulee Horaa hayyuu Oromoo isa hangafa kanaatiif beekamtii Doktoora Kabajaa kennuun isaa beekumsa, seenaa fi aadaa Oromoo isa qorattoota addunyaa hedduu ajaa’ibsiiseef beekamtii kennuu isaa agarsiisa! Hayyee!. Marsaa internet keessatti "Bakka Rashaad" jedhee "website" ofii ijaarratee hojiilee saa kan bara hedduu achirra kaayeeti dhaalmaya dhalootai kaniifi kan hegereetiif gayu dhiise. Keessattuu luuxe-baatonni hayyuu kaabaa, gama tokkoon maqaa tokkummaan keessa olaantummaa ofii mirkaneeffachuuf wixxirfachuun kufaati irra maqimaqii isaan buusa. Nama keenya tokko oonyee geggeessine. Sheek Bakrii Saphaloo- hayyuu fi ogeessa walaloo. Halkan gara Gooftaa Iyyasuus Kiristoos dhufaa barachaa ture-barataa halkanii ture jechuudha. Tamsaasa kan eegalsisan Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa duudhaa fi aadaa ummata Oromoo afaan biroonis addunyaatti himuun murteessaadha jedhan. Xalayaa Hayyuu - /Asoosama/ February 24, 2011. Ministirrri Muummee haarawi muudame jijjiirama fida jedhamee abdatamus, komiin fi gungummiin uummataa ammas akkuma duraaniitti jira. Haaluma kana keessa osoo jiru Dargaggeessa gameessa kana Bara 2009 taateewwan lama walfaana mudataniin. Jaarrolee fardaan abuuruu yaatu, Booqee Sooodaa, Simphiree lafauma Booranaa jirtu faatti keessaan. Akkasumas hojii kalaqa ammayyaa kan akka walaloowwaan dhimoota aada, seena fi hawaas-diinagdee Oromoo irratti barraa'an isinii qooddi. Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL